gallery/bgpatchcom-logo
gallery/01

За сайта и кръпките

   Сайтът предоставя достъп до създадените от мен, както и от други автори, с абсолютно некомерсиална цел български преводи на игри.

   Кръпките ви се предоставят само за информационни цели. Всички права върху конкретни продукти, принадлежат на техните собственици. Ако сте използвали кръпка от сайта, се приема, че сте собственик на лиценза на пълната версия на съответната игра. За престъпления, свързани с нелицензирана употреба на продуктите на този сайт, авторът не носи отговорност.
   Изтеглянето на кръпките се осъществява само и единствено по собствена воля и на свой риск.

 

   Моля, кръпките, съдържанието им, както и съдържанието на сайта bgpatch.com да не се разпространяват на други места, под каквато и да било форма, без изричното ми съгласие!